:: สคบ.ตรวจแหล่งจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ เน้นตรวจสินค้าหมดอายุ ไม่ได้คุณภาพ ขายเกินราคา เบื้องต้นพบจัดชุดไม่ถูกต้อง แนะแยกอาหารออกจากของใช้ที่ทำจากสารเคมี ป้องกันภิกษุสงฆ์ได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารต่างๆ ::

...